global

úvodní stránka » Knihovna - přehled VZ před rokem 2014

Knihovna - přehled centrálních nákupů majetku a služeb

Knihovna - přehled centrálních nákupů majetku a služeb

Obsahuje podrobné informace o obchodních případech realizovaných v letech 2011 - 2013.

V odkazech naleznete údaje o:
- druzích nakupovaného majetku a službách,
- způsobu zadání veřejných zakázek,
- smluvních cenách dodávaného majetku a služeb,
- dodavatelích, se kterými byla uzavřena smlouva.