global

úvodní stránka » Veřejné zakázky » Knihovna veřejných zakázek

Archiv - vyhlášené veřejné zakázky

Knihovna veřejných  zakázek  je  k  dispozici  za  období  2009  a  2010  následovně:

 1. Veřejné zakázky zveřejněné v informačním systému o zadávání veřejných zakázek na www.isvzus.cz a www.isvz-us.cz.

 2. Veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona

  • č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (platnost od 1. 7. 2006)

   Ve znění:

   • zákona č. 110/2007 Sb. (účinnost od 1. května 2007)
   • zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008)
   • zákona č. 76/2007 Sb. (účinnost od 29. ledna 2008)
   • zákona č. 124/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008)
   • zákona č. 41/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010)
   • zákona č. 110/2009 Sb. (účinnost od 1. července 2009)
   • zákona č. 227/2009 Sb. (účinnost od 1. července 2009)
   • zákona č. 281/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011)
   • zákona č. 417/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010)
   • zákona č. 179/2010 Sb. (účinnost od 15. září 2010)
   • zákona č. 423/2010 Sb. (účinnost od 30. prosince 2010)
   • zákona č. 73/2011 Sb.
   • zákona č. 258/2011 Sb.
   • zákona č. 367/2011 Sb.
   • zákona č. 420/2011 Sb.
   • zákona č. 1/2012 Sb.
   • zákona č. 55/2011 Sb.
   • zákona č. 458/2011 Sb.
 3. Protokol o otevíraní obálek

  (dle Zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, § 73, odst. 3)

 4. Zjednodušené podlimitní řízení