global

úvodní stránka

úvodní stránka

Vítáme Vás

zakazky

   na stránkách určených k uveřejňování informací o plánovaných, realizovaných i již ukončených veřejných zakázkách v působnosti Ministerstva obrany, s výjimkou těch obchodních případů, u nichž by zveřejněním došlo k porušení zákona o ochraně utajovaných skutečností.

   Uveřejňovány jsou i všechny dokumenty k veřejným zakázkám v rozsahu zákona 137/2006 § 147a, o uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů a vyhlášky č. 133/2012 „o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele“.

Tyto informace o veřejných zakázkách rezort Ministerstva obrany ČR uveřejňuje:

          - u veřejných zakázek realizovaných od 1. 7. 2012 na e-Tržišti Tendermarket
                    - přímo na profilu zadavatele MO u tohoto e-tržiště na adrese www.tendermarket.cz.

tendermarket

          - u ostatních realizovaných veřejných zakázek na profilu zadavatele MO

                    - do 15.7.2012 na stránkách http://www.osmap-ssm-mo.army.cz/

                    - od 16.7.2012 u nástroje eGordion na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMO

                    -

Aktualizace webových stránek byla ukončená dne 31.12.2014.

Další informace od 1.1.2015 jsou umístěny na webových stránkách: Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany - Odbor správy majetku