global

úvodní stránka » Přehled VZ - 2014

Plánované realizované a ukončené VZ

Přehled plánovaných, realizovaných a ukončených VZ v roce 2014

(aktualizováno - 31. 12. 2014)

   Obsahuje údaje o plánovaných, probíhajících i ukončených centrálních nákupech majetku a služeb. (Centrálním nákupem se rozumí nákupy majetku a služeb v předpokládané hodnotě přesahující 2 miliony Kč bez DPH. Dále veškerý dlouhodobý majetek a vojenský materiál mimo drobných nákupů náhradních dílů). Seznam obsahuje údaje pouze o nákupech, na které byly autorizované finanční zdroje.

V seznamu naleznete údaje o:
- kategorií nakupované komodity
- názvu nakupované komodity
- kontaktu na realizující akviziční pracoviště
- u zakázek již zadaných rovněž způsob zadání
- u zakázek již ukončených rovnež smluvní cenu a smluvního partnera

Dnem 1.1.2015 skončilo zveřejňování přehledu plánovaných, realizovaných a ukončených VZ.