global

Úvodní stránka » Předpisy

Dokumenty - předpisy

Dokumenty - (rozkazy, předpisy...)

Rozkaz upravující zadávání veřejných zakázek u MO:

Rozkaz ministra obrany: Rozkaz č. 52 ze dne 24. května 2013 "Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany" *.pdf

Vymezuje jednotlivé etapy nákupu majetku a služeb, včetně stanovení působnosti, pravomocí a odpovědností jednotlivých organizačních složek resortu MO v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.