global

úvodní stránka » Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky


        Ministerstvoobrany sleduje při zajišťování nákupu majetku a služeb aspekty účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Při realizaci veřejných zakázek klade mimořádný důraz na principy rovné příležitosti zájemců o dodávky majetku a služeb, jejich nediskriminaci a vytvoření podmínek veřejné kontroly nad realizací jednotlivých obchodních případů.

       Za koncepci provádění nákupů majetku a služeb odpovídá Odbor správy majetku a akviziční politiky sekce správy majetku Ministerstva obrany. Za vlastní realizaci odpovídají určení zadavatelé veřejných zakázek.

       V sekci veřejných zakázek poskytujeme informace o veřejných zakázkách aktualního roku a v knihovně zas informace o veřejných zakázkách za roky 2009 a 2011